Ill.foto: jurgenfr, iStockphoto
TIPS – Tidlig intervensjon kan være svært viktig ved psykose. Ill.foto: jurgenfr, iStockphoto

Et pasientforløp er en «helhetlig og sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakt med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode». I Norge brukes uttrykkene «pasientforløp» og «behandlingslinje» som synonymer. Beskrivelsene er i dag elektroniske og noen ligger åpent på internett.

Helsedirektoratet skriver om pasientforløp og samhandlingsreformen at pasientene skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal sette seg klare mål, de skal evalueres og forbedres med vekt på sammenhengende pasientforløp.

Flere helseforetak har laget mange pasientforløp, og har samlesider for disse, slik Stavanger og Helse Midt-Norge har.

Her er noen av de ferdige pasientforløpene som er laget for psykose og schizofreni:

Det er et annet nettsted som kan være nyttig i forbindelse med psykose, nemlig TIPS.

Behandlingslinjer henger sammen med retningslinjer. Helsebiblioteket har egne sider for retningslinjer innen schizofreni og psykose.

Helsebiblioteket forsøker å samle alle pasientforløp i en oversikt for hele landet, men samlingen er ikke fullstendig. Seniorrådgiver og sykepleier Laila Hov, som er ansvarlig for samlingen hos Helsebiblioteket, oppfordrer alle som vet om pasientforløp som mangler på Helsebibliotekets pasientforløp-sider, om å ta kontakt.

Aktuelle lenker:

TIPS – Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Helsebibliotekets sider for ferdige pasientforløp

Helsedirektoratet om pasientforløp og samhandlingsreformen

Veileder, retningslinje, behandlingslinje, pasientforløp – hva er forskjellen? (PsykNytt)