Bruken av avhengighetsskapende tabletter varierer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto
Pasienter må ikke avslutte behandling på egen hånd. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto

I hele 2015 er det meldt om mangel på Zoloft tabletter «Pfizer» i alle styrker og pakningsstørrelser. Det er også mangel på kopipreparater frem til juli 2015.

Nå er problemet i ferd med å løse seg, fordi Pfizer får prioritert levering til Norge. Pfizer melder at de første leveransene er ventet i uke 12 og 13, og jobber nå videre med å få bekreftet ytterligere leveranser.

Zoloft inneholder virkestoffet sertralin som tilhører klassen «selektive serotoninreopptakshemmere» (SSRI). Legemidlet benyttes til behandling og forebygging av depresjon, panikklidelse, tvangslidelse hos voksne og barn over 6 år, sosial fobi og posttraumatisk stresslidelse. I 2013 var det om lag 29 700 pasienter som ble behandlet med sertralin, av dem var 2100 under 20 år. Mangelen på Zoloft betyr at en del pasienter kan bli nødt til å bytte behandling. ​

Bytte mellom ulike SSRI-preparater er vanligvis godt tolerert, siden disse har overlappende virkningsmekanisme. Pasientene bør få ekstra oppfølging etter et eventuelt bytte. Barn kan være ekstra utsatt for bivirkninger.

Legemiddelverket håper imidlertid på en snarlig løsning, slik at ikke mange pasienter må bytte behandling.​

Råd til leger:

 • Det kan bli nødvendig å vurdere å bytte pasientene fra Zoloft til andre SSRI-preparater.
 • Vær oppmerksom på at ulike SSRI-preparater kan ha andre interaksjoner enn sertralin. Gjør gjerne et interaksjonssøk når pasienten bruker mange legemidler.
 • Zoloft et det eneste preparatet i Norge med indikasjonen tvangslidelse (OCD) hos barn fra 6 år.
 • Det er viktig at pasienter med alvorlig depresjon ikke får avbrudd i behandlingen.
 • Ingen nye pasienter må forskrives Zoloft inntil leveringssituasjonen er avklart.

Råd til pasienter:

 • Er apoteket utsolgt for Zoloft når du kommer for å hente ny forsyning? Da må du så snart som mulig kontakt med legen din for å få råd om hva du skal gjøre.
 • Du må ikke avslutte behandlingen på egen hånd.
 • Legen kan bestemme at du skal bytte til et annet legemiddel.

Råd til apotek:

 • Pasienten bør henvises til legen sin for å få råd.
 • Det er viktig å informere pasienten om at de ikke må avslutte behandlingen uten å ha snakket med lege.
 • Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen når leverandøren har avklart leveringssituasjonen.

​​​​​​​​Les hele artikkelen her: Mangel på Zoloft tabletter (Legemiddelverket).