Boken er full av korte historier, sitater fra offer, tegninger og et brev.
Boken er full av korte historier, sitater fra offer, tegninger og et brev.

Dette er en kortfattet og engasjerende bok om seksuelle overgrep som jeg vil anbefale til alle som har barn selv, eller som innimellom møter barn i jobben.

Anmeldt av T Dahle 

For å si det som Gunnar Stålsett i forordet: «Dette er en bok til å gråte over. (…) Men dette er også en bok til å glede seg over. For med denne boken vil det ikke lenger være mulig å si: Jeg visste ikke, jeg forsto ikke, jeg trodde ikke.» Aasland er utdannet førskolelærer og har de siste tiårene jobbet som terapeut og foredragsholder innenfor området seksuelle overgrep mot barn og unge. Boken tar for seg definisjoner av begreper, lovverk, hvordan man kan snakke med barn om kropp og seksualitet, fysiske funn hos overgrepsutsatte barn, signaler barna kan gi, senskader og hva man kan gjøre når man er bekymret for et barn.

Les hele anmeldelsen her: Viktig bok om vanskelig tema (Tidsskrift for Den norske legeforening).