Psykososiale faktorer: Å ha status som somatisk syk kan gi en pause fra prestasjonskrav. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto
Ny rapport fra Helsetilsynet er kritisk til psykisk helsevern for barn og unge. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Oppsummering av tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) viser at ledelsen i flertallet av helseforetakene og poliklinikkene ikke hadde god nok kontroll med tjenestene som ble gitt.

Det var et klart behov for mer systematisk styring og tydeligere ledelse. I mange av poliklinikkene var det for mye opp til den enkelte behandler å vurdere hvordan arbeidet skulle gjennomføres og med hvilken fremdrift.

I dette landsomfattende tilsynet ble det avdekket lovbrudd i alle helseforetak. Fylkesmennene konkluderte med lovbrudd i 20 av 23 poliklinikker. I egenvurderingene som også var en del av tilsynet, konkluderte tilnærmet alle landets BUP-er med at deler av deres praksis ikke var i tråd med regelverket.

Tilsynet ble gjennomført i 2013 og 2014. Alle faser av pasientforløpet inngikk i tilsynet, men med tyngdepunkt på utredning og diagnostisering.

Les rapporten  (Helsetilsynet)