Ill.foto: Colourbox
Skremmende opplevelser fra intensivavdeling kan føre til symptomer på PTSD. Ill.foto: Colourbox

En metaanalyse publisert i Critical Care Medicine viser at symptomer på klinisk viktig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) forekom hos en femtedel av dem som overlevde kritisk sykdom, ved ett års oppfølging.

Det var høyere prevalens (forekomst) hos dem som hadde andre psykiske lidelser, hadde tatt benzodiazepiner eller hadde skremmende minner fra intensivavdeling. I europeiske studier ble symptomene på PTSD redusert hos pasienter som førte dagbok på intensivavdelingen. Metaanalysen omfattet 40 artikler og 4260 pasienter.
Saken ble vurdert til å ha høy nyhetsverdi av McMaster PLUS-tjenesten. McMaster PLUS-tjenesten er et nettverk av rundt 2000 praktiserende klinikere innen medisin og helsefag som plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. McMaster-universitetet i Canada står også bak Pyramidesøket, en visuelt slående og effektivt søkeverktøy.
Aktuelle lenker:

Omtale hos McMasterPlus

Les hele artikkelen i Critical Care Medicine

Abonner på McMaster PLUS (gratis)