Spiseforstyrrelser rammer som oftest unge kvinner. Ill.foto: mirabellart, iStockphoto
Både foreldre og unge kan ha problemer med å vurdere vekten til de unge . Ill.foto: mirabellart, iStockphoto

Overvektige gutter har en tendens til å se på seg selv som normalvektige, mens undervektige jenter ofte ser på seg selv som tykke.

Dette er et av hovedfunnene til psykolog Liv Sand som disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen onsdag 4. mars med en avhandling om kroppsbilde- og spiseforstyrrelser hos barn og ungdom.

Nytt funn

– Min interesse for temaet ble vekket allerede i studietiden, da jeg hadde pasienter i praksis som slet med kroppsbilde- og spiseforstyrrelser, forteller Sand.

– Det at ungdommer som sliter med spisevansker har en kritisk måte å vurdere sin egen kropp på, er et etablert funn. Men at unge som sliter med fedme har en tendens til å undervurdere egen kroppsvekt, er både overraskende og nytt.

Stor studie

Sand har også sett på uttalelser fra foreldrene til barna med vektproblemer og sett at disse har hatt problemer med å vurdere hva som er normalvekt hos egne barn.

Deltakerne i undersøkelsen er ungdommer med vektproblemer og psykiske vansker som ble hentet fra Barn i Bergen-studien ved RKBU Vest, en befolkningsbasert studie som har fulgt alle barn født i Bergen mellom 1993–95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden.

– Det at vi har plukket deltakerne fra en så stor studie har gjort at vi hele tiden har kunne sammenlikne ungdommer i definerte risikogrupper med dem som ikke viste spise- og vektrelaterte vansker, sier hun.

Les hele artikkelen her: Urealistisk kroppsbilde (Sykepleien).