Ill.foto: Baloncici, iStockphoto
Spiseforstyrrelser er mest utbredt blant jenter og unge kvinner. Ill.foto: Baloncici, iStockphoto

Her er tre norske pasientforløp for spiseforstyrrelser. Helse Stavanger og St. Olavs hospital står bak.

Et pasientforløp er en «helhetlig og sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakt med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode». I Norge brukes uttrykkene «pasientforløp» og «behandlingslinje» som synonymer. Beskrivelsene er i dag elektroniske og noen ligger åpent på internett. Kommunesektorens organisasjon og Kunnskapssenteret har opprettet et nasjonalt læringsnettverk for pasientforløp.

Helsedirektoratet skriver om pasientforløp og samhandlingsreformen at pasientene skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal sette seg klare mål, og de skal evalueres og forbedres med vekt på sammenhengende pasientforløp.

Flere helseforetak har laget mange pasientforløp, og har samlesider for disse, slik Stavanger og Helse Midt-Norge har.

Her er noen av de ferdige pasientforløpene som er laget for spiseforstyrrelser:

Behandlingslinjer henger sammen med retningslinjer. Helsebiblioteket har egne sider for retningslinjer for spiseforstyrrelser.

Helsebiblioteket forsøker å samle alle pasientforløp i en oversikt for hele landet, men samlingen er ikke fullstendig. Seniorrådgiver og sykepleier Laila Hov, som er ansvarlig for samlingen hos Helsebiblioteket, oppfordrer alle som vet om pasientforløp som mangler på Helsebibliotekets pasientforløp-sider, om å ta kontakt.

Aktuelle lenker:

Læringsnettverk for pasientforløp

Helsebibliotekets sider for ferdige pasientforløp

Helsedirektoratet om pasientforløp og samhandlingsreformen

Veileder, retningslinje, behandlingslinje, pasientforløp – hva er forskjellen? (PsykNytt)