Depotinjeksjoner av antipsykotika reduserer antall tilbakefall ved schizofreni, ifølge en ny studie. Ill.foto: Sage78, iStockphoto
Apotekene kan nå levere ut haloperidol injeksjonsvæske i utenlandske pakninger. Ill.foto: Sage78, iStockphoto

Produsenten har varslet Legemiddelverket om midlertidig mangel på Haldol 5 mg/ml injeksjonsvæske «JANSSEN-CILAG» i Norge. Mangelsituasjonen er ventet å vare fra ca. midten av mars til ca. midten av april 2015. Haldol inneholder virkestoffet haloperidol.

​Haldol er et legemiddel som brukes til behandling av akutte og kroniske psykoser. Haldol brukes også til behandling av en viss type ukontrollerte bevegelser (tics) og mot kvalme og oppkast.

Det fins ingen direkte sammenlignbare alternativer på det norske markedet og Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek kan levere ut haloperidol injeksjonsvæske i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak.

Haldol fins også som et langtidsvirkende injeksjonspreparat og som tabletter, disse er ikke berørt av mangel.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at injeksjonspreparater som inneholder haloperidol kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Haldol 5 mg/ml injeksjonsvæske «JANSSEN-CILAG». Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og paragraf 3a i FarmaPro.

Les hele artikkelen her: Mangel på Haldol injeksjonsvæske (Legemiddelverket).