Brukerstyrte senger er minst like effektive som fagstyrte. Ill.foto: Colourbox.
Norske pasienter kan nå velge sykehusbehandling i EØS-land. Ill.foto: Colourbox.

Nå kan norske pasienter velge å få behandling på sykehus i andre EØS-land.

EUs pasientrettighetsdirektiv har full virkning i Norge fra og med 1. mars 2015.

Omfatter sykehusbehandling

Siden 2011 Norge hatt en ordning der norske pasienter kan få refundert utgifter til såkalt ikke-sykehusbehandling mottatt i andre EØS- land.

At pasientrettighetsdirektivet nå får full virkning, innebærer at refusjonsordningen utvides til også å omfatte sykehusbehandling.

Les hele artikkelen her: Pasientdirektiv trådt i kraft (Dagens Medisin).