Ill.foto: kupicoo, iStockphoto
Forberedelsene til tiden etter utskrivelse er viktig. Ill.foto: kupicoo, iStockphoto

Pasientene er minst tilfreds med forberedelsene til tiden etter utskrivelse og hjelpen de mottar fra kommunen de bor i.

Det viser en brukerundersøkelse gjennomført blant voksne pasienter i døgnbehandling innen psykisk helsevern. ​Samtidig er mange godt fornøyd med måten de blir tatt i mot på når de kommer til institusjonene.

Rapport: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern (kunnskapssenteret.no)

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2014 gjennomført en landsdekkende brukererfaringsundersøkelse innen 77 døgnenheter innen psykisk helsevern for voksne. Sist gang en lignende undersøkelse ble gjennomført var i 2005. Denne undersøkelsen er en videreutviklet og forbedret utgave av undersøkelsen fra 2005. Svarprosenten på undersøkelsen er beregnet til 77.

Resultatene viser at pasientene har gode erfaringer på flere områder, blant annet med måten de blir tatt imot ved institusjonen (76 prosent positive svar). Resultatene er jevnt over noe dårligere enn tilsvarende undersøkelser fra andre områder i helsetjenesten, med unntak av innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På flere områder viser undersøkelsen at det er rom for forbedringer.

Les hele artikkelen her: Brukerundersøkelse om psykisk helsevern.