ACT (assertive community treatment) er et godt tilbud Ill.foto: eyecrave, iStockphoto
ACT (assertive community treatment) er et godt, oppsøkende tilbud. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

ACT-team er et godt tilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det mener forskerne som har evaluert forsøk med slik oppsøkende behandling i Norge.​​​

​- Evalueringen av ACT-team i Norge viser at samarbeid på tvers av myndighetsområder og nye måter å organisere tjenestene på kan bidra til å løse utfordringene innen psykisk helse og rus, sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Forskerne bak evalueringen har sett på 12 norske ACT-team som startet opp i 2009 og 2010. I løpet av tre driftsår har teamene inkludert om lag 600 brukere i 30 kommuner. Alle brukerne som er fulgt i evalueringen har en alvorlig psykisk lidelse, og om lag 60 prosent hadde i tillegg et problemfylt bruk av rusmidler.

ACT-modellen er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (psykoselidelser), samtidig rus​middelproblematikk og nedsatt funksjon på flere livsområder, som ikke har god nytte av de eksisterende tjenestene eller som tjenestene ikke klarer å fange opp.

Les hele artikkelen her: Godt tilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.