En norsk app mot selvskading er nå tilgjengelig. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto
En norsk app mot selvskading er nå tilgjengelig. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. I denne artikkelen presenterer vi retningslinjer for å forebygge selvmord og selvskading.

Hovedvekten er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. For tiden arbeides det med flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og alle sammen er å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Selvmord

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer for selvmordsforebygging på skandinaviske språk og engelsk. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ble utgitt av Helsedirektoratet i 2008. Hvis du vil gå litt i dybden om hva retningslinjene bygger på, bør du ta en titt på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebyggings sider. Der finner du også grunnlagsdokumentene for utarbeidelsen av de norske retningslinjene.

I 2012 ble et nummer av tidsskriftet Suicidologi viet til erfaringene med implementeringen av retningslinjene.

I Sverige ble Forslag til Nasjonalt program for forebygging av selvmord utgitt av Socialstyrelsen i 2006, og det finnes en kunnskapsoversikt for behandling av selvmordsnære pasienter fra 2003.

Selvskading

For behandling av selvskading har vi ikke i dag noen nasjonale retningslinjer i Norge, men det har vært tatt initiativ fra Helsedirektoratet for en handlingsplan. I Storbritannia finnes det en retningslinje for selvskading fra 2004, og selvskading er et prioritert område for kvalitetsforbedring. Selvskading forekommer ganske ofte, og Socialstyrelsen i Sverige skriver i 2012 at flere unge menn behandles for selvskading enn for vold.

Likevel har ikke så omfattende medisinske oppslagsverk som UpToDate og BestPractice en egen artikkel på selvskading. I Legevakthåndboken er det en kort artikkel.

Finnes det andre gode kilder om selvskading, og helst på norsk? Mehlum og Hoelseth gir i en oversiktsartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening konkrete anbefalinger om hva helsepersonell bør gjøre i forhold til pasienter som skader seg selv. De går også gjennom forskning på området.

Psykolog Svein Øverland har skrevet en artikkel på Helsebiblioteket (2007). Finn Skårderuds refleksjoner om selvskade i Tidsskriftet kan være til hjelp for å forstå fenomenet bedre. I 2013 kom det en norsk mobil-app mot selvskading på markedet.

Aktuelle lenker:

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har blitt publisert i PsykNytt 24.02.2014.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.