Helsebiblioteket har en del forskning om angstlidelser. Foto: Don89, istockphoto
CBT over internett kan være effektivt mot angstlidelser. Ill.foto: Don89, istockphoto

Personer som har angst og får kognitiv atferdsterapi levert via internett av en godkjent terapeut opplever å få redusert symptomer og alvorlighetsgraden av angst sammenlignet med å stå på venteliste eller få informasjon eller tilbud om deltakelse i diskusjonsgruppe på internett.

av Therese Kristine Dalsbø og Johan Siqueland

Personer med angstplager som deltar i internettbasert kognitiv atferdsterapi har etter endt behandling betydelig redusert nivå av angst og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er på venteliste eller som får tilbud om å delta i diskusjonsgruppe på internett. Uheldige hendelser rapporteres sjeldent og må forskes mer på. Effekten av internettbasert behandling kan være like god som effekten av kognitiv atferdsterapi gitt ansikt til ansikt, det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i september 2014, og fant 30 studier med til sammen 2181 personer som de inkluderte i oversikten. Studiene som ble inkludert, var gjennomgående av god kvalitet. Studiene var utført i flere land, med blant annet 15 studier fra Sverige og 12 studier fra Australia. Alle typer studier om personer med ulike former for angstlidelser ble inkludert. Personene som deltok i studiene, hadde alt fra lette angstplager, til langvarige og omfattende angstlidelser. Analysene skiller ikke mellom effekten på behandling på personer med de ulike angstlidelsene. Oversikten inkluderte også seks studier om forskjellen i effekt på dem som fikk kognitiv atferdsterapi ansikt-til-ansikt sammenlignet med internettbasert kognitiv atferdsterapi. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller mellom disse to formene for terapi, men dokumentasjonen var av lav kvalitet. Det var også fire studier om forskjellen i effekt mellom ikke-guidet (unguided) kognitiv atferdsterapi og terapeut-støttet internettbasert kognitiv atferdsterapi. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller, men dokumentasjonen var av lav kvalitet. Det rapporteres om høy tilfredshet med internettbasert kognitiv terapi.

Kilde:
Olthuis JV, Watt MC, Bailey K, Hayden JA, Stewart SH. Therapist-supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD011565. DOI: 10.1002/14651858.CD011565.

Les hele oversikten i Cochrane Library.