Langvarig bruk av sterke smertestillende midler innebærer en stor fare for avhengighet. Ill.foto: apomares, iStockphoto
Det kan være krevende for mange gamle å huske å ta alle medisinene de står på. Ill.foto: apomares, iStockphoto

I Bærum kommune har 16 eldre prøvd ut automatisk utdeling av medisiner hjemme i stua. Blant resultatene var økt mestring, tidsbesparelse for hjemmetjenesten og færre feil ved medisineringen.

Av Åse Dragland

Brukerne som har testet ut de automatiske medisindispenserne har vært i alderen 68-96 år og har hatt ulike funksjonshemninger som lammelser, nedsatt motorikk, svekket syn eller kognitiv svikt.

– Det er brukere med stabil psyke og bare moderat kognitiv svikt som melder om frihetsfølelse når medisineringsbesøkene faller bort, forteller SINTEF-forsker Ingrid Svagård.  – For andre brukere kan derimot hjemmebesøkene oppleves som en trygghet. De kan bli utrygge når de kommunale besøkene faller bort.

Kan  styrke medisineringstjenesten

Elektroniske medisin-dispensere inngår i den store sekken som har merkelappen “velferdsteknologi”. Tanken bak disse løsningene er at de både skal forbedre livskvaliteten til de eldre – og effektivisere omsorgstjenesten.

Les mer: Medisinautomat ga eldre mestring (gemini.no)