Demensutredning starter hos fastlegen. Ill.foto: Railway/Aldringoghelse.
Demensutredning starter hos fastlegen med pasienten og pårørende til stede. Ill.foto: Railway/Aldringoghelse.

Det offentlige nettstedet Aldring og helse har lagt ut en nyttig video og skåringsverktøy til bruk i demensutredning.

Videoen er beregnet på befolkningen generelt, men den kan også gi en god oversikt for helsepersonell. Den forteller på en enkel måte hvilke undersøkelser som gjennomføres ved mistenkt demens og hvilke tiltak som kommunene tilbyr. Videoen viser også noen enkle grep som pasient og pårørende kan ta for å gjøre hverdagen lettere. Videoen er finansiert av Helsedirektoratet.

Skåringsverktøyene vil du også kunne finne lenker til på Helsebibliotekets sider for alderspsykiatri.

Aldring og helse er et nasjonalt kompetansesenter og skal sikre oppbygging og spredning av kunnskap om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, samt utviklingshemning og aldring. De arbeider både mot helsetjenesten, pasienter, pårørende og befolkningen forøvrig. Aldring og helse tilbyr kurs om demens og andre aldersrelaterte problemer over hele landet.

Aldring og helse driver forsknings- og utviklingsvirksomhet, og de utgir tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri.

Aktuelle lenker:

Demensutredningsverktøy (med  video)

Alderspsykiatri på Helsebiblioteket