Denne boken gir konkrete, praktiske tips til behandlingen.
Denne boken gir konkrete, praktiske tips til behandlingen.

Dette er, som undertittelen sier, en praksismanual, en instruksjonsbok for behandling av tvangslidelse hos barn og unge.

Anmeldt av M Sandbu

Den henvender seg til alle som har ansvar for behandlingen av barn og unge med tvangslidelse. Forfatternes intensjon er å øke tilgjengeligheten av kognitiv adferdsterapi (KAT) med eksponering og responsprevensjon (ERP), som er en effektiv og godt dokumentert behandlingsform for denne lidelsen.

Manualen utgis samtidig med en mer teoretisk gjennomgang, Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge (Valderhaug og Ivarsson, 2014). Bøkene springer ut av NordLOTS-studien (Nordic longterm OCD treatment study). Bidragsyterne i manualen har vært aktive i studien, men uten at hver enkelts bidrag er markert.

Les mer: Bruksbok mot tvang hos barn og unge (Tidsskrift for Den norske legeforening).