Ill.foto: diane39, iStockphoto
Behandling av depresjon hos barn finner du i Pediatriveilederen. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. Samlingen av retningslinjer innen stemningslidelser er nå oppdatert.

De fleste retningslinjene i samlingen er norske, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

Du finner retningslinjene for depresjon og bipolar lidelse under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. Der er det både retningslinjer spesielt rettet mot dem som behandler barn, egne retningslinjer for bipolar lidelse og for depresjon. Sentrale dokumenter her er:

Bipolar-retningslinjen er fra 2012, og depresjonsretningslinjen er fra 2009. Det finnes nyere retningslinjer på engelsk, for eksempel ble det i Canada gjort en oppdatering av retningslinje for bipolar lidelse i 2013, og NICE oppdaterte sin retningslinje for bipolar lidelse i 2014.

Kapitlene i Pediatriveilederen er fra 2011.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for depresjon og mani (Helsebiblioteket)