Ill.foto: OSTILL, iStockphoto
Røykeavvenningsmiddelet vareniklin kan gi søvnforstyrrelser og unormale drømmer. Ill.foto: OSTILL, iStockphoto

Mistanker om alvorlige bivirkninger har heftet ved et middel som er vist å kunne være effektivt mot røyking. Nå frikjenner en ny studie langt på vei legemidlet. 

Vareniklin er vist å være det mest effektive midlet for å oppnå i det minste kortvarig opphold i røykingen. På grunn av rapporter om bivirkninger har britiske og amerikanske myndigheter imidlertid utstedt advarsler mot bruk av medikamentet. Er det grunn til å advare?

En systematisk oversikt og meta-analyse publisert i BMJ 12. mars 2015 fant ingen økt selvmordsrisiko, risiko for selvmordsforsøk, depresjon eller død ved bruk av vareniklin, sammenliknet med placebo i kontrollerte, randomiserte forsøk. Vareniklin brukes som støttebehandling mot nikotinavhengighet.

De fant imidlertid at vareniklin var assosiert med en høyere risiko for søvnforstyrrelser som søvnløshet og uvanlige drømmer. Dette er kjente bivirkninger av vareniklin. Forskerne gikk gjennom 39 randomiserte, kontrollerte forsøk med over 10 000 deltakere.

Artikkelen blir regnet som svært relevant for praksis og svært nyhetsverdig av McMaster PLUS-nettverket. Dette nettverket, som består av rundt 2 000 klinikere innen medisin og helsefag, plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene i verden. Du kan abonnere gratis på nyhetsvarsler innen faget ditt ved å registrere deg. McMaster-universitetet står også bak Pyramidesøket, som Helsebiblioteket har kjøpt fri for alle med norsk IP-adresse.

Vareniklin (Champix) brukes til røykeavvenning hos voksne, ifølge Felleskatalogen.

Aktuelle lenker:

Les omtale av artikkelen hos McMaster

Les hele artikkelen i BMJ