Sterk sammenheng mellom personlighetstrekk og medisinbruk under svangerskap. Ill.foto: elemi, iStockphoto
Kvinner med epilepsi er mer utsatt for depresjon under svangerskap. Ill.foto: elemi, iStockphoto

Kvinner med epilepsi kan være mer disponert for depresjon under svangerskapet, ifølge forskere ved Haukeland-forskere.

Kvinner med epilepsi har en forekomst av depresjon mellom andre trimester og seks måneder etter fødselen på 16–35 prosent.

Til sammenligning er forekomsten på ni–tolv prosent i kontrollgruppen med kvinner uten epilepsi. Dette fremgår av en kunnskapsoppsummering fra Haukeland-forskere.

Les hele saken her:

Mer utsatt for depresjon (Dagens Medisin).