Denne boken får fram sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger enn systematiske oversikter.
Denne boken får fram sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger enn systematiske oversikter.

Jeg spurte en gang den renommerte rusforskeren Wayne Hall fra Australia hva man burde satse på hvis man skulle forske innen rus og avhengighet. Hans umiddelbare replikk var at man i hvert fall ikke burde satse på cannabisforskning.

Anmeldt av J G Bramness

Det var det altfor mange som drev med allerede. Han har jo rett. Hver dag publiseres det i snitt 3-4 artikler om cannabis og cannabisrelaterte emner i den vitenskapelige litteraturen. Søkeordet cannabis gir deg raskt over 14 000 treff (vitenskapelige artikler) på PubMed og mer enn 3 000 treff (bøker) på Amazon. Med et så rikt tilfang av litteratur er det godt og nødvendig at noen tar jobben med å samle og systematisere kunnskapen på ett sted. Og det har professor Roger Pertwee fra Aberdeen gjort. Slike oversikter og sammenstillinger er viktige i en tid da systematiske tilnærminger dominerer. Systematiske oversikter har sine fordeler, men om vi bare hadde dem, ville vi tapt noe vesentlig. Vi ville oversett sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger. Denne boken representerer slike tilnærminger.

Les hele anmeldelsen her:

Omfattende og godt om cannabis (Tidsskrift for Den norske legeforening).