Ill.foto: Jirsak, iStockphoto
Skåringsverktøy kan være til hjelp både ved screening og diagnostikk. Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

Helsebiblioteket lar deg enkelt finne fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy. Nå er samlingen oppdatert – kanskje finner du akkurat det verktøyet du er ute etter?

Helt fra begynnelsen har Helsebiblioteket samlet og lenket til fritt tilgjengelige skåringsverktøy på norsk. Noen få skåringsverktøy er også lagt ut på nett av Helsebiblioteket. Dette har resultert i en stor samling, og som med alle store samlinger, blir det over tid behov for luking og oppdatering. Vi har nettopp gått gjennom hele samlingen og oppdatert lenkene.

Gå rett til samlesiden for skåringsverktøy.

Her finner du testene

Du finner skåringsverktøyene ved å gå til det aktuelle fagområdet og så velge Skåringsverktøy i venstremargen. For depresjon og mani går du for eksempel til Helsebiblioteket>Psykisk helse>Depresjon og mani og velger der Skåringsverktøy. Du kan også gå direkte til samlesiden for skåringsverktøy og velge fagområde der. Vet du testens navn, er det raskest å bruke Helsebibliotekets søk.

I noen tilfeller har Helsebiblioteket lenket til andres store samlinger innenfor ett bestemt fagområde. Det gjelder for eksempel innen alderspsykiatri, der Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har publisert de fleste av skåringsverktøyene. Innenfor spilleavhengighet har KORUS Øst en stor samling av kartleggingsverktøy. Helsebiblioteket har lenket til disse verktøyene, men av og til vil slike spesialsamlinger være mer oppdaterte enn Helsebibliotekets. Innenfor søvnforstyrrelser har sovno.no (hjemmehørende på Haukeland universitetssykehus) en oppdatert samling.

Måleegenskaper og retningslinjer

Det pågår for tiden to prosjekter for å vurdere skåringsverktøy i Norge. Prosjektet for vurdering av tester for voksne ligger hos Kunnskapssenteret (psyktest.no), mens tester for barn ligger hos RBUP (psyktestbarn.no). Det finnes en internasjonal retningslinje for bruk av tester som Norsk psykologforening har sluttet seg til.

Skåringsverktøy er blant det mest brukte innholdet på Helsebiblioteket. Spesielt mye brukt er testene for personlighetsforstyrrelser, depresjon og angstlidelser. Dersom du skulle oppdage lenker som ikke virker eller tester som vi ikke har lenket til, setter vi pris på om du sier fra til oss.

Aktuelle lenker:

Alle skåringsverktøy (Helsebiblioteket)