Kunnskapen om virkningene av tobakksrøyk vokser. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto
Forurenset luft ser ut til å henge sammen med angst. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto

Det kan finnes en sammenheng mellom høy eksponering for luftbårne partikler og angst, viser BMJ-studie.

Luftbårne partikler kommer ved ufullstendig forbrenning av kull, olje og annen brensel. Angstsykdommer er vanlige i befolkningen, og enkelte har ment at luftforurensning kan forverre angstsymptomer gjennom inflammasjon.

En ny studie i BMJ viser at kvinner som ble utsatt for høy eksponering av luftbårne partikler av en bestemt størrelse, hadde økt risiko for angst sammenlignet med de med lavere eksponering.

Amerikanske forskere gjennomførte en observasjonsstudie på 71.000 kvinner.

Les hele saken her:

Angst kan ha sammenheng med luftforurensning (Dagens Medisin).