Ill.foto: Alina555, iStockphoto
Holdninger endrer seg over tid. Ill.foto: Alina555, iStockphoto

Holdninger har alltid vært et hett tema for forskere på grunn av den direkte innflytelsen de har på våre handlinger. Stigmatiserende holdninger mot mennesker med psykiske lidelser har blitt mye undersøkt de siste årene.

Noen studier viser at disse holdningene endrer seg med alderen, men endringen er ikke den samme for forskjellige typer psykiske sykdommer. For eksempel viser ny forskning at holdninger til mennesker med schizofreni blir mer negative med alderen, mens holdninger til folk med depresjon er stabile (Angermeyer et al., 2013).

Når man tar i betraktning det globale fenomenet med aldrende befolkning i alle samfunn, må vi være oppmerksomme på at holdningene til eldre individer blir stadig mer dominerende. Stigmatiserende holdninger overfor mennesker med psykisk sykdom vil øke som en direkte følge av den økte andelen av gamle. Studier viser at høy grad av stigmatisering er assosiert med høye selvmordsrater og liten grad hjelpesøkende atferd (Reynders et al., 2014).

Les hele artikkelen hos Mental Elf