Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto
Yngre leger skriver ut mindre diazepiner. Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto

I en studie publisert i Norsk Farmaceutisk Tidskrift, har forskerne Jørgen G. Bramness, Trine Bjørner og Joe A. Sexton sett på betydning av legers alder for forskrevet mengde benzodiazepiner.

De fant at eldre leger skriver ut større begynnerdoser enn de yngre legene. Forskerne anfører at hvis dette skyldes en ny generasjon leger, så kan man de neste årene forvente ytterligere nedgang i mengden benzodiazepiner som forskrives.

Les hele saken her:

Eldre leger forskriver større mengde benzodiazepiner (Dagens Medisin).