Jenter er mest utsatt for nettmobbing. Ill.foto: Colourbox.
Depresjon forekommer mer enn dobbelt så ofte hos jenter som hos gutter, ifølge studien. Ill.foto: Colourbox.

Bruken av antidepressiva hos jenter i alderen 15-19 år har økt med 60 prosent siden 2005 og øker stadig. Fastlege og forsker mener det kan bety at flere som trenger medisiner får hjelp.

Ifølge nye tall fra Reseptregisteret var det 257 flere jenter i alderen 15-19 år som hentet ut minst én resept på antidepressiva i fjor enn året før. Antallet brukere i fjor var 4321, og regnet i antall pr. tusen innbyggere, betyr det en økning på seks prosent.

Siden 2005 har antallet unge jenter i denne aldersgruppen økt med 60 prosent.

Hos gutter har forbruket i samme periode økt med 40 prosent, mens det ikke var noen økning fra 2013 til 2014. I fjor fikk 1830 gutter i alderen 15-19 antidepressiva.

Uttrykk for at de strever

Fastlege i Lillestrøm og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Ole Rikard Haavet, sier at bruken av antidepressiva helt klart er et uttrykk for at mange unge jenter strever tungt med livet sitt. Dette har også nyere norsk forskning vist.

Men han mener ikke nødvendigvis at for mange får medisiner.

Les hele artikkelen her:

Flere tenåringsjenter får antidepressiva (Dagens Medisin)