Fem konkrete tiltak forventes å redusere selvmordsfare. Ill.foto: diane39, iStockphoto
Psykososial terapi over ti timer kan hjelpe mot selvmord. Ill.foto: diane39, iStockphoto

En stor kohortstudie publisert i Lancet Psychiatry og gjengitt i vår engelske søster-blogg Mental Elf påviser effekt av psykoterapi og sosiale tiltak mot selvskading og selvmord.

Studien ble gjennomført i Danmark og undersøkte om folk som hadde mottatt psykososial terapi etter selvskading hadde redusert risiko for gjentatt selvskading, selvmord eller generell dødelighet (Erlangsen et al, 2014). Studien sammenliknet 5678 personer som hadde skadet seg selv med vilje og deretter mottatt psykososial terapi, med 17034 personer som hadde skadet seg med vilje og ikke mottatt psykososial terapi (standard behandling). Studien brukte data fra sju forskjellige klinikker i Danmark fra årene 1992 og 2010. Pasientene ble fulgt opp etter fem, ti og 20 år.

Behandlingen bestod av ulike typer psykoterapi og sosiale tiltak. Tiltakene var skreddersydd til å passe til personenes behov, men det generelle fokuset var på selvmordsforebygging levert over åtte til ti polikliniske timer.

Retningslinjene til NICE både for kort tids and lang tids håndtering av selvskading anbefaler at psykososiale tiltak (som er spesifikke for selvskading og skreddersydd for pasienten) skal gis til personer som har skadet seg selv med vilje.

Les mer hos The Mental Elf

Les originalartikkel hos Lancet Psychiatry