Mobbing får konsekvenser. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto
Plaging av barn får konsekvenser. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto

Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet, har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

En ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing i skole eller i arbeidslivet og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Over grenseverdiene

I alt 29 enkeltstudier var inkludert i gjennomgangen. I gjennomsnitt rapporterte 57 prosent av personer som hadde vært mobbet, symptomer på posttraumatisk stress over grenseverdier for diagnosen.

Til sammenligning er det beregnet at cirka én prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse.

Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre, har 10-20 prosent symptomer på forstyrrelsen, og cirka 30-40 prosent av dem som har vært utsatt for voldtekt.

Les hele saken her:

Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress (Dagens Medisin).