Ill.foto: AngiePhotos, iStockphoto
Studien tok ikke for seg hvor mange som faktisk begikk selvmord. Ill.foto: AngiePhotos, iStockphoto

Forskere har sett på hvordan det går med unge som forsøker å ta sitt eget liv. I studien har forskerne fulgt 345 ungdommer med høy score på depresjon ved 15- årsalderen. Ungdommene ble intervjuet da de var 15 år gamle og på nytt da de var 20.

52 (20,5 prosent) av dem hadde gjort selvmordsforsøk én gang. 23 ungdommer var gjengangere, som hadde forsøkt flere ganger, og første gang før de var 14.

– Gjengangerne hadde dårligere prognose senere i livet enn de som kun hadde forsøkt én gang da de var rundt femten, sier medforfatter Are Holen, stressforsker og professor emeritus ved Institutt for nevromedisin, NTNU.

Flere traumatiske livshendelser

Studien er publisert i The Journal of Nervous and Mental Disease, og førsteforfatter er Latha Nrugham.

Forskerne undersøkte hvordan det gikk med ungdommene. De så på forekomsten av traumatiske livshendelser innen familien, i forhold til skolen, og når det gjaldt de unge selv og i forhold til deres venner.

– Uansett hvilket av disse områdene man tar for seg, er forekomsten av negative hendelser større hos de med selvmordsforsøk, og enda høyere hos gjengangere. De som forsøker å ta livet av seg, har dessuten som regel mindre sosial støtte enn de øvrige, sier Holen.

Les hele saken her: Selvmordsforsøk: Bør være obs på langtidsprognoser (Dagens Medisin).

Originalartikkel tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket:
Prognosis and psychosocial outcomes of attempted suicide by early adolescence: a 6-year follow-up of school students into early adulthood