Ill.foto: biffspandex, iStockphoto
Ikke alt er som det skal i BUP. Ill.foto: biffspandex, iStockphoto

BUP trenger bedre styring og tydeligere ledelse, konkluderer Helsetilsynet. Et nylig avsluttet tilsyn avdekket mangler i utredning og behandling i alle helseforetak, særlig når det gjaldt å kartlegge rusproblemer.

av Frøy Lode Wiig

I 2013 og 2014 har fylkesmennene gjennomført tilsyn ved 23 ulike barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Fylkesmennene avdekket lovbrudd ved 20 av de 23 poliklinikkene. I tillegg har 85 poliklinikker over hele landet gjort en vurdering av egen praksis, der de tok stilling til om egen praksis oppfyller regelverkets krav. Egenvurderingen avdekket at alle helseforetak bryter regelverket. Flertallet av lovbrudd gjelder utredning og diagnostisering.

Les også: Mye å forbedre – vilje til å gjøre det. Rapport fra Helsetilsynet.

Helsetilsynets konklusjon

Tilsynet avdekket at helseforetakene ikke hadde god nok kontroll med tjenestene som ble gitt. Ved mange av poliklinikkene var det opp til den enkelte behandler å vurdere hvordan arbeidet skulle gjennomføres og med hvilken fremdrift. Ledere fulgte for lite med på tjenesteutøvelsen, og korrigerte heller ikke uforsvarlig praksis. Selv om det fantes rutiner, var de ikke innarbeidet og brukt, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Konklusjonen fra Helsetilsynet er krystallklar: «Det (er) behov for mer systematisk styring og tydeligere ledelse.»

Les også: Sjekkliste skal gi bedre hjelp til ungdom

Mottak og vurdering av henvisninger

Resultatene fra tilsynet viser at flertallet av henvisningene ble vurdert innen ti virkedager, men det ble avdekket svikt knyttet til håndtering av henvisninger som ikke var fullstendig utfylt.

I et mindre antall poliklinikker var ventetiden for å sette i gang helsehjelp konsekvent satt til 65 dager, som tilsvarer maksimum ventetid. Disse poliklinikkene kunne ikke bekrefte at det var foretatt individuelle vurderinger av om helsehjelpen burde vært startet tidligere.

Les hele artikkelen her:

Tilsyn av BUP: Lovbrudd i alle helseforetak (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).