Lettlest, pedagogisk og oversiktlig bok.
Lettlest, pedagogisk og oversiktlig bok.

Denne lille boken (som er en del av «På vei til et bedre liv»-serien) er viktig for alle som arbeider i psykisk helsevern, ikke bare for dem som driver eller har tenkt å drive lærings- og mestringsprogrammer.

Anmeldt av P. Føyn

Det er en manual for et strukturert program som integrerer sammensatte tiltak for pasienter med alvorlige, komplekse lidelser, og inneholder for eksempel tiltak rettet mot rusmiddelproblemer, aggresjon og utagering, fritid og venner, psykoedukasjon med hensyn til medisiner o.a. Slike programmer er en helt nødvendig del av de samlede behandlingstiltakene rettet mot pasienter i målgruppen. Hvis jeg savner noe, vil det være en litt bedre beskrivelse av hvilke pasienter som inkluderes i programmet, om det er noen eksklusjonskriterier, og noen mer spesifikke tiltak rettet mot stemmehøring.

Les hele anmeldelsen her:

Viktig bok om mestring av alvorlige psykiske lidelser (Tidsskrift for Den norske legeforening).