Depresjon er i ferd med å bli den ledende sykdom i den vestlige delen av verden. Ill.foto: MarsBars, iStockphoto
Depresjon er i ferd med å bli den ledende sykdom i den vestlige delen av verden. Ill.foto: MarsBars, iStockphoto

Få legemidler har den siste tiden forårsaket mer furore blant kliniske forskere enn ketamin. Stoffet er velkjent i anestesi og dyrekirurgi, og som et ulovlig narkotikum. De siste 15 årene har det pågått forskning for å se om det kan brukes som antidepressivum.

Nær hver måned publiseres nye studier som undersøker om ketamins antidepressive egenskaper (Aan Het Rot, Zarate, Charney, og Mathew, 2012).  Coyle og Laws (2015) har nylig publisert en systematisk oversikt og den første meta-analysen som oppsummerer den siste, metodisk gode forskningen.

I sum, så bekrefter oversikten at ketamin kan ha antidepressive effekter.

I oversikten finner du forskernes svar også på disse spørsmålene:

  • Har ketamin en umiddelbar effekt i å redusere depresjonsssymptomer?
  • Holder den antidepressive effekten av ketamin seg over tid?
  • Er gjentatte infusjoner mer effektive i å redusere depressive symptomer?
  • Påvirker primærdiagnosen og forskningsdesignet effekten av ketamin på depressive symptomer?
  • Opplever kvinner og menn forskjeller i den antidepressive effekten av ketamin?

Les hele artikkelen  (Mental Elf)