Depresjon hos gravide og barselkvinner er forbundet med uheldig utvikling hos barnet, enten det er sosioemosjonelle, atferdsmessige, språklige eller kognitive vansker og forstyrrelser. Ill.foto: jfairone, iStockphoto
Depresjon er ganske vanlig blant kvinner i fruktbar alder. Ill.foto: jfairone, iStockphoto

Nyfødte barn til kvinner som behandles med antidepressiva av typen SSRI eller venlafaksin tidlig i graviditeten har liten risiko for misdannelser. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien omfatter over 2,3 millioner fødsler i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island mellom 1996 og 2010, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Depresjon er forholdsvis vanlig blant kvinner i fertil alder, og i Europa bruker ca 3 % av de gravide kvinnene SSRI legemidler. SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) legemidler brukes ved depresjon og ulike angsttilstander. Venlafaksin er ett av flere nyere legemidler som har liknende egenskaper som SSRI-legemidler.

Les mer hos Folkehelseinstituttet

Les originalartikkel hos BMJ