Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Ill.foto: profeta, iStockphoto
Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Ill.foto: profeta, iStockphoto

Selvmordsrisikoen under antidepressiv behandling varierer med preparat. Det viser en britisk studie.

Anmeldt av T B Haugen

Risikoen for selvmord er økt hos personer som lider av depresjon, men det er uklart hvordan denne risikoen varierer med type medikamentell antidepressiv behandling. Dette ble undersøkt i en studie med rundt 210 000 pasienter i alderen 20-64 år med diagnosen depresjon som fikk forskrevet antidepressiver. Oppfølgingsperioden var 1-12,5 år (1).

I løpet av de første fem årene ble det registrert 198 selvmord og 5 243 tilfeller av selvmordsforsøk eller selvskading. Det var ingen signifikant forskjell i selvmordsrate ved behandling med trisykliske antidepressiver sammenliknet med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), men raten økte signifikant ved behandling med andre antidepressiver (justert hasardratio 2,64). Mirtazapin, venlafaksin og trazodon var assosiert med høyest risiko for selvmord og selvmordsforsøk eller selvskading. Risikoen var størst de første 28 dagene etter behandlingsstart og forble økt de første 28 dagene etter behandlingens slutt.

Les hele anmeldelsen her:

Ulik selvmordsrisiko ved bruk av ulike antidepressiver (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Originalartikkelen i BMJ