Bruken av avhengighetsskapende tabletter varierer.  Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto
Både mindfulnessbasert kognitiv terapi og antidepressiva kan forebygge tilbakefall. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto

I en ny studie publisert i The Lancet i april ble personer med tilbakevendende depresjon behandlet med enten mindfulness-basert kognitiv terapi eller med vedlikeholdsdoser av antidepressiva.

Mange depresjonspasienter ønsker alternativer til medikamentell behandling med antidepressiver, og mindfulness-basert kognitiv atferdsterapi er ett slikt alternativ. I en stor, enkelt-blind, grupperandomiserte kontrollert studien ble disse to behandlingene sammenliknet. Studien rekrutterte 424 voksne pasienter som hadde hatt minst tre tidligere depressive episoder, og disse ble fulgt i 24 måneder.

Forskerne fant ikke bevis for at mindfulness-basert kognitiv atferdsterapi er mer effektivt for å forebygge tilbakefall av depresjon. Begge behandlingene var assosiert med varige positive utfall med hensyn til tilbakefall, residualsymptomer og livskvalitet.

Nyere kognitive terapimetoder har tidligere vært sammenliknet med «treatment as usual», men ikke spesifikt med antidepressiver.

Gjennom Helsebiblioteket har du fulltekstadgang til The Lancet.

Les hele artikkelen hos Lancet