møtes med respekt Ill.foto: Colourbox
På Sykehuset Østfold har psykiatri og somatisk behandling blitt integrert. Ill.foto: Colourbox

Det nye Sykehuset Østfold Kalnes er det første i Norge som samler all sykehuspsykiatri sammen med somatikk i samme bygg. Sykehuset har integrerte modeller for støttefunksjoner og integrerte pasientforløp.

– Dette er det første nye sykehuset som bygges hvor valgt å ta inn hele sykehuspsykiatrien sammen med somatikk i det nye bygget. Vi har laget en ganske integrert modell i forhold til alle støttefunksjoner. Samtidig har vi vært veldig opptatt av områder som vil gi gode gevinster for pasientene, med forløp som kobler sammen psykisk helsevern og somatikk. Dette er veldig spennende, sier viseadministrerende direktør for Sykehuset Østfold, Irene Dahl Andersen til Dagens Medisin.

Hun har ansvar for psykisk helsevern og rusbehandling og har vært ansvarlig for den kliniske ibruktakelsen av det nye sykehuset nå i mai.

Les hele anmeldelsen her:

Nytt sykehus integrerer psykisk helsevern og somatikk (Dagens Medisin).