Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto
Legemiddelgjennomgang er spesielt viktig for eldre pasienter. Ill.foto: AnnettVauteck, iStockphoto

Legemidler som brukes ved psykiske lidelser, kan ha alvorlige bivirkninger, og noen av dem bør man ikke gi til eldre. Helsebiblioteket har, i samarbeid med Legemiddelverket og Felleskatalogen, laget en dynamisk, elektronisk versjon av sjekklisten for legemiddelgjennomgangen.

Denne listen fungerer slik at om du klikker på ATC-koden for en legemiddelgruppe, får du opp alle preparater som tilhører gruppen. Det blir dermed enklere å sjekke om pasienter står på noen av legemidlene på sjekklisten. I sjekklisten er det to grupper legemidler som er uthevet: De som gir alvorlige bivirkninger, og de som ikke bør gis til pasienter over 65.

Legemiddelgjennomgang er en løpende oppgave for behandlende lege, og fastlegen har et særskilt ansvar. Det er en egen takst i Normaltariffen (2ld) for dette arbeidet. Legemiddelverket har en fin startside for legemiddelgjennomgang.

Dersom du ønsker å skrive ut sjekklisten, kan du gå til sjekklisten i papirversjon. Ellers vil den elektroniske listen være mest praktisk.

Du kan finne en grundig innføring i metoden her: