Bulimi blir ansett for å være en vanskelig tilstand å behandle. Ill. foto: jeangill, iStockphoto
Bulimi blir ansett for å være en vanskelig tilstand å behandle. Ill. foto: jeangill, iStockphoto

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. Samlingen av retningslinjer innen spiseforstyrrelser er nå oppdatert.

De fleste retningslinjene i samlingen er norske, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. Den offisielle norske retningslinjen er fra 2000, så den begynner å bli temmelig gammel. Men det finnes nyere retningslinjer for barn og ungdom i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri.

Du finner retningslinjene for spiseforstyrrelser under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. Sentrale dokumenter her er:

Vi har oppgitt et par utenlandske retningslinjer for voksne, blant annet: Kliniske retningslinjer for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser fra American Psychiatric Association.

Selv om overvekt og fedme vanligvis ikke regnes som spiseforstyrrelser, har vi tatt med de norske retningslinjene for forebygging av denne folkesykdommen her.

Begge disse retningslinjene er ganske nye, fra henholdsvis 2010 og 2011, og begge er utgitt av Helsedirektoratet.

Når du går inn på Helsebiblioteket > Psykisk helse > Spiseforstyrrelser  > Retningslinjer, vil du få se alle retningslinjene for spiseforstyrrelser.

Aktuelle lenker:

Spiseforstyrrelser – Retningslinjer (Helsebiblioteket)

Helsebibliotekets retningslinjesamling for psykiske lidelser

Helsebibliotekets retningslinjesamling for somatiske lidelser