Psykiater Bjørn Linderoth deler erfaringer fra praksis. Ill.: rop.no
Psykiater Bjørn Linderoth deler erfaringer fra praksis. Ill.: rop.no

– For å kunne gi pasientene et reelt tilbud må vi gå utover rammene for tradisjonell behandling, mener psykiater Lars Linderoth. Hør hans innslag om terapeutiske utfordringer i møte med pasienten.

Lars Linderoth er psykiater ved Bærum DPS og faglig rådgiver ved Kompetansetjenesten ROP. I videoinnslagene deler han sine erfaringer fra et langt yrkesliv som psykiater og behandler for mennesker med ROP-lidelser.

Må motbevise negative erfaringer

– Det spesielle med ROP-pasienter er at de ofte har dårlige erfaringer med psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling og kommunehelsetjenesten. Da er det min jobb å motbevise de tidligere negative erfaringene, fremholder han.

Første steg er å etablere en allianse med pasienten. Det gjøres best ved å ta utgangspunkt i det pasienten har behov for her og nå. Inngangsporten kan være hjelp til økonomiske spørsmål, somatisk helsehjelp eller annet som pasienten oppfatter som viktig i hverdagen.

Se videoen her:

Deler erfaringer fra praksis (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)