Sandefjord-legen Susanne Prøsch tar på seg button. Ill.foto: Kunnskapssenteret
Sandefjord-legen Susanne Prøsch tar på seg button. Ill.foto: Kunnskapssenteret

4. juni tar helsepersonell i flere kommuner på seg buttons og spør brukerne og pasientene: «Hva er viktig for deg?»

Arrangementet ble avholdt 4. juni (red. anm). Fastlege Susanne Prøsch i Sandefjord og helsepersonell i flere andre kommuner spør 4. juni brukerne og pasientene sine om hva som er viktig for dem. På «Hva er viktig for deg-dagen» står de sammen om det felles målet om å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og en ny pasient- og brukerrolle.

Helsepersonell i til sammen 86 kommuner deltar i læringsnettverk som har som mål å utvikle gode pasientforløp i kommunene.

Mange av dem gjør som Sandefjord-legen (bildet) denne dagen: tar på seg button og spør sine pasienter «Hva er viktig for deg?»

Skifter perspektiv

Seksjonsleder Anders Vege i Kunnskapssenteret forteller at skifte av perspektiv står sentralt i dette forbedringsarbeidet – fra å stille spørsmålet «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

– Dette handler både om å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og å utvikle en ny pasient- og brukerrolle. Den 4. juni vil mange av kommunene markere innholdet i dette arbeidet ved å arrangere «Hva er viktig for deg-dag», sier Vege i anledning dagen.

Startet i fjor

Dette er andre året at «Hva er viktig for deg-dagen» arrangeres. På Helsekonferansen 2015 i regi av Helsedirektoratet nylig ble både sykehus og kommuner oppfordret til å være med å løfte frem nettopp dette spørsmålet denne dagen.

Den 4. juni handler det om å lytte til brukernes stemme, involvere dem og gi rom for medbestemmelse når det gjelder retningen i eget liv. Helsepersonellet ønsker å mobilisere brukerens egne ressurser og motivasjon mot et ønsket resultat.

Markeres i flere kommuner

Dagen vil bli markert blant annet i Sandefjord, Flekkefjord og Bærum.

I Sandefjord markeres dagen ved at mange av de ansatte tar på seg fargeglade buttons med teksten: «Hva er viktig for deg?» I alle avdelinger i hjemmetjenesten starter de ansatte også dagen med å se en filmsnutt med en dialog mellom en pasient og ansatte på sykehus om dagens tema.

Ved Nygård bo- og behandlingssenter vil flere fra forbedringsteamet stille i resepsjonsområdet i røde T-skjorter og buttons. Det vil bli vist film og delt ut informasjon om gode pasientforløp. Oppmerksomheten og dialogen rettes mot pasienter, ansatte og besøkende.

Fastlegene og legesekretærene får dagen før utdelt buttons som de oppfordres til å benytte 4. juni, og gjerne daglig, som en påminnelse om å stille dette spørsmålet i møtet med sine pasienter.

Flekkefjord

Ansatte i hjemmebasert omsorg får om morgenen se filmen «Hva er viktig for deg?». Alle skal gå med buttons og stille brukerne dagens spørsmål. På ettermiddagen blir det markering av dagen i sentrum, med gratis lapper og kaffe, underholdning og premieutdeling blant dem som svarer på dagens spørsmål. Denne markeringen er et samarbeid mellom Flekkefjord kommune, Smaabyen Flekkefjord, Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Lister.

Bærum

Kommunen er ikke med i læringsnettverket, men markerer likevel dagen. Også her vil helsepersonell ha på seg buttons og stille minst én bruker eller beboer dagens spørsmål. Svarene blir samlet inn for å få se hva brukerne løfter frem som viktig. Dette vil bli tatt med i den videre planleggingen av pleie- og omsorgstjenestene.

Se film her:

Helsepersonell spør hva som er viktig for brukerne (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).