møtes med respekt Ill.foto: Colourbox
Veiledningen styrket deres identitet som psykiatere. Ill.foto: Colourbox

De fleste nyutdannede psykiatere mener de har hatt godt utbytte av psykoterapiveiledningen under spesialistutdanningen.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse som er gjennomført av Psykoterapiutvalget, et underutvalg av Norsk psykiatrisk forening.

Undersøkelsen ble gjennomført for to år siden blant leger som hadde blitt spesialister i psykiatri 2011-2012.

Styrket identitet

65 prosent sier de er godt fornøyd med psykoterapiveiledningen under spesialiseringen, 28 prosent mente at psykoterapiveiledningen var middels god. Syv prosent mente den var dårlig.

Nær syv av ti var enig i utsagnet om at veiledningen hadde styrket deres identitet som psykiater, mens én av fire var middels fornøyd på dette området, og 12 prosent hadde svart «dårlig» på tilfredshet.

Les hele artikkelen her:

To av tre psykiatere fornøyd med veiledning (Dagens Medisin).