God bok
Seksualiteten er et grunnleggende relasjonelt fenomen.

Seksualiteten satt inn i et utviklings- og relasjonsperspektiv knytter denne utgivelsen til samfunns-, psykologi- og sexologifagene. Forfatteren ønsker å få satt opp seksualitet på studieplaner og pensumlister, noe som i dag fortsatt er fraværende.

Anmeldt av H Aars

Det ligger i kortene at hun tenker på studenter både innen helse-, pedagogikk- og sosialfagutdanningene.

Forfatterens intensjon er todelt: For det første vil hun vise at seksualiteten er tett integrert i menneskets utvikling og dets relasjoner, der seksualitetens hovedfunksjon er å danne relasjoner som sikrer overlevelse gjennom ivaretakelse, god psykisk og fysisk helse og reproduksjon. For det andre vil hun gi en gjennomgang av psykolog og sexolog Thore Langfeldts 40-årige banebrytende bidrag innen sexologien.

Les hele anmeldelsen her:

God ny bok om seksualitet (Tidsskrift for Den norske legeforening).