Boka er en nokså lett tilgjengelig innføring i avhengighetens nevrobiologi.
Boka er en nokså lett tilgjengelig innføring i avhengighetens nevrobiologi.

Målgruppen for denne flott utstyrte boken er studenter og forskere på mastergradsnivå og høyere innen medisin, psykologi og tilgrensende felter. Forfatterne kombinerer en bred generell innføring i rusmiddelfarmakologi med funn fra atferdsstudier og nevroforskning hos dyr og mennesker.

Anmeldt av M Eikemo og J G Bramness

Målgruppen for denne flott utstyrte boken er studenter og forskere på mastergradsnivå og høyere innen medisin, psykologi og tilgrensende felter. Forfatterne kombinerer en bred generell innføring i rusmiddelfarmakologi med funn fra atferdsstudier og nevroforskning hos dyr og mennesker.

Som basis for en nevrobiologisk forståelse tar man utgangspunkt i en av grunnsteinene i Koob og kollegers «3-stadium-modell» for rusavhengighet som en kronisk, tilbakevendende lidelse: rus og forsterkning, abstinenser og negative opplevelser og til sist sug, opptatthet av rusmidlet og forventninger. Presentasjonen av dette fungerer bra.

Les hele anmeldelsen her:

Klinisk anvendelig om nevrobiologi og avhengighet (Tidsskrift for Den norske legeforening).