Karin Borgen er prosjektleder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.
Karin Borgen leder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

En ny prosedyre om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko er publisert innen rammen av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. I denne artikkelen lærer du mer om nettverket, som har som oppgave å lage kunnskapsbaserte prosedyrer for helsevesenet. 

Du finner prosedyren her: fagprosedyre for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko

I det norske helsevesenet finnes et utall av prosedyrer, og mange av dem omhandler de samme oppgavene. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer ble opprettet for å redusere villnisset av prosedyrer og bedre kvaliteten på dem. En viktig del av kvalitetshevingen består i at det gjøres et systematisk litteratursøk i forbindelse med utviklingen av prosedyren, og at de som utvikler prosedyren kritisk vurderer de forskningsartiklene man finner. På denne måten vil helsepersonell i større grad kunne bruke den gode forskningen som finnes på området, om prosedyren godkjennes for bruk i deres helseforetak/kommune.

Mindre dobbeltarbeid betyr også at helseforetakene kan utnytte ressursene bedre.

Nettverket ledes av Karin Borgen og driftes i Avdeling for kunnskapsbasert praksis i Kunnskapssenteret, og Helsebiblioteket. Det er deltakerne i nettverket som utvikler prosedyrene. Arbeidet med å lage selve prosedyrene gjøres ute i helseforetakene, som har stor innvirkning på utviklingen av en bedre delekultur.Den nye prosedyren er laget ved Sykehuset Innlandet. Publiseringen gjøres av Helsebiblioteket.

Kontinuerlig utvikling

Arbeidet med en ny fagprosedyre starter med at det meldes inn et behov for den til nettverket. Ofte er det de som har meldt inn behovet som får oppgaven med å lage prosedyren, men det er i utgangspunktet uforpliktende å melde inn et behov.

Den organisasjonen som har tildelt oppgaven med å lage prosedyren, vil først gjøre et litteratursøk. Det tar gjerne et år før den ferdige prosedyren publiseres. Etter tre år skal det gjøres det et nytt søk, og prosedyren blir gjennomgått på nytt.

Når du leser fagprosedyren for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko, vil du se at søket ble gjort i 2013, mens prosedyren skal revurderes i 2016. Kunnskapsgrunnlaget for alle fagprosedyrer skal gjennomgås hvert tredje år. Samtidig vil høring av prosedyrene også sørge for at erfaringskunnskap fra de gode fagmiljøene i Norge supplerer prosedyrene, spesielt der det ikke finnes forskning.

Flere nye prosedyrer

Ønsker du å følge med på hvilke nye fagprosedyrer som publiseres, kan du gå inn på nettsiden Nye og oppdaterte prosedyrer under http://www.fagprosedyrer.no.

Du får en oversikt over alle prosedyrene som er laget, ved å gå til www.fagprosedyrer.no og så velge menypunktet Fagprosedyrer. For deg som arbeider med psykisk helse, vil det være de fagprosedyrene som er merket med emne Psykisk helse eller Barn og ungdom som er mest aktuelle.

Det er i dag flere fagmiljøer innen psykisk helse i Norge som ønsker å bistå med at vi får flere prosedyrer innen dette fagfeltet. I Oslo universitetssykehus vil for eksempel alle avdelingsledere innen Klinikk for psykisk helse og avhengighet lage en kunnskapsbasert prosedyre både i 2015 og i 2016. Disse vil bli meldt inn til www.fagprosedyrer slik at andre fagmiljøer kan se hvilke de går i gang med under Påbegynte fagprosedyrer.

Aktuelle lenker:

www.fagprosedyrer.no (fagprosedyresiden på Helsebiblioteket)

Fagprosedyre for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko