Kvinners og menns alkoholvaner er forskjellige, uavhengig av stilling, ifølge denne boka.
Kvinners og menns alkoholvaner er forskjellige, uavhengig av stilling, ifølge denne boka.

Tittelen speiler det gamle norske utsagnet om at alkohol og arbeid ikke hører sammen. Denne boken viser at spørsmålstegnet i tittelen bør fjernes.

Anmeldt av O G Aasland

Den noe mer mystiske tittelen på denne omtalen reflekterer to hyppig brukte ord i teksten. Med gråsone menes alle jobbrelaterte situasjoner der alkoholbruk er akseptert, og stjerneeksemplet er julebordet. Og kvinnene er med fordi boken har et gjennomgående og gjennomført kjønnsperspektiv. Det dokumenteres hvordan den såkalte konvergenshypotesen, ideen om at kvinner og menn nærmer seg hverandre i sine alkoholvaner, er feil. Kvinnene bygger og praktiserer sine egne mønstre, enten de er ledere eller ikke. Det bør mennene være glade for, kvinnene bidrar nemlig også til at de holder seg litt mer på matta.

Boken vil sikkert gi ny innsikt for mange lesere, selv om store deler av den allerede er publisert i forskjellige varianter. Men én bok i hånden er absolutt bedre enn ti i hylla. Målgruppen er muligens «spesielt interesserte», selv om det på baksiden hevdes at «skal man delta i den samfunnsmessige diskusjonen om alkohol, kommer man ikke utenom denne boka». Men jeg tror særlig ledere som trenger inspirasjon og mot, for eksempel til å ta «den vanskelige samtalen» med en ansatt som sliter med alkoholproblemer, vil kunne ha stor nytte både av intervjubaserte og evidensbaserte kapitler.

Les hele anmeldelsen her:

Kvinner i gråsonen (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Hildegunn Sagvaag, Bente Sikveland. Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi. 256 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-43643-5