Løp og kjøp! Historiker, jurist og journalist Bernt Gran har gått meget grundig til verks når han skriver om utilregnelighetens historie og det hodebry den har skapt i den vestlige verden.

Klar melding fra anmelderen: Kjøp denne boka!
Klar melding fra anmelderen: Kjøp denne boka!

Anmeldt av T Tørrissen

De fem hoveddelene heter Introduksjon, Antikken til middelalder, Nordisk utilregnelighet, Angloamerikansk utilregnelighet og Veien videre. Den har også et appendiks – Forbrytelse, straff og straffefrihet – som jeg anbefaler å lese først som en innføring. Dette appendikset inneholder et juridisk og teoretisk rammeverk som kan være greit å ha for å forstå resten av boken. Forfatteren belyser blant annet dagens lovverk omkring utilregnelighet og rettspsykiatriske sakkyndige.

Les hele anmeldelsen her:

Løp og kjøp (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Bernt Gran. Hundreår med hodebry. Utilregnelighetens historie. 271 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 349. ISBN 978-82-02-42099-4