Hjernen utvikler seg kraftig i tenårene, konstaterer Sarah-Jane Blakemore. Ill.foto: Ted.com

For noen år siden trodde vi at mesteparten av hjerneutviklingen skjedde i de aller første leveårene. Ny teknologi tyder på at tenårenes betydning må oppjusteres.

Hjernen fortsetter å utvikle seg i tenårene og langt inn i tjueårene. Forsker Sarah-Jayne Blakemore forteller i denne videoen fra 2012 på nettstedet Ted.com at MRI-studier viser at sosiale deler av hjernen endrer seg kraftig i tenårene.

Blakemores forklaringer gjør det kanskje litt lettere å forstå hvorfor ungdom tenker og handler så forskjellig fra voksne. Hun understreker også viktigheten av at ungdom i de seinere tenårene går på skole, siden hjernene deres er under kraftig utvikling i denne perioden.

Se videoen