Cannabis er ikke helt uskyldig moro. Ill.foto: theprint, iStockphoto
Mange unge røyker hasj ofte. Ill.foto: theprint, iStockphoto

En ny dansk rapport viser at unge som røyker hasj hyppig, kan risikere å få varige skader i hjernen.

Seks danske forskere og leger har gjort en grundig litteraturgjennomgang av konsekvensene av hasjrøyking.

Ifølge forskerne risikerer unge som røyker hasj hyppig å få varige skader i hjernen, og de har vanskelig for å holde fast på jobben og for å fullføre en utdannelse.

Rapporten er utført for Vidensråd for Forebyggelse og viser at det oftest er menn som røyker hasj. I 2014 hadde 10,3 prosent av danske unge mellom 15 og 25 røyket hasj den siste måneden.

Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, sier til Videnskab.dk at det er mange unge som røyker hasj, og som røyker det altfor ofte.

Les hele artikkelen her:

Cannabis kan gi varige skader (Dagens Medisin).