Lærevansker forekommer ofte sammen med ADHD. Foto: JBryson, iStockphoto
Det er ikke bare barn som har ADHD. Foto: JBryson, iStockphoto

Informasjon var den aller viktigste faktoren for tilfredshet med oppfølgingen fra poliklinikken hos voksne med ADHD – uavhengig av type behandling og varighet på behandlingen.

OPPLØFTENDE: – Det oppløftende med funnene våre er at det å informere pasientene bedre er noe som ganske lett kan gjøres noe med og som vil ha stor betydning for pasienten, sier sisteforfatter og overlege Anne Halmøy.

I en ny norsk studie svarte 35 prosent av voksne med ADHD at de var fornøyd eller veldig fornøyd med oppfølgingen de hadde fått ved poliklinikken, mens nær 20 prosent ikke var fornøyd.

Graden er tilfredshet hadde større sammenheng med hvor god informasjon de opplevde å ha fått enn selve behandlingen og effekten av behandlingen. Svarene er korrigert for varighet av behandling og medisinering.

– Det er interessant å se hvor stor betydning informasjon ser ut til å ha, ikke minst at god informasjon ser ut til å være viktigere enn selve behandlingen og effekten av behandling, sier forsker og psykiater Anne Halmøy til Dagens Medisin.

Halmøy, som er overlege ved Kronstad DPS i Bergen, er sisteforfatter av en studie med Berit Solberg Skretting som førsteforfatter. Resultatene er nylig publisert i Journal of Attention Disorders.

Les hele omtalen her:

Én av fem misfornøyd med ADHD-oppfølging (Dagens Medisin).