Vellykket bok.
Vellykket bok, mener anmelderen.

Forfatterne har lykkes med dette ambisiøse bokprosjektet som viser bredden i det norske psykoterapeutiske landskapet.

Anmeldt av T Tvedten

Den strukturerte oppbygningen med teori, begreper og praktiske eksempler gir leseren en opplevelse av å se inn i selve terapirommet og forstå det som skjer på de ulike metodenes egne premisser. Alle som utdanner seg innen psykoterapi eller driver med terapeutiske samtaler i en eller annen form, vil berikes av å lese denne boken. Det samme gjelder de som studerer, underviser eller veileder i psykoterapi, i tillegg til faglige ledere innen psykisk helsevern.

Første del er en innføring i behandlingsforskning og vanskelighetene med å vite hva som måles, og hva som virker i psykoterapi. En del lesere vil nok finne det vanskelig å slutte seg til redaktørenes definisjon av psykoterapi som en form for psykoteknologi. For øvrig er innholdet nøytralt presentert uten spissformuleringer.

Les hele anmeldelsen her:

Oversiktlig om norsk psykoterapeutisk landskap – Tidsskrift for Den norske legeforening.

Leif Edward Ottesen Kennair, Roger Hagen, red. Psykoterapi. Tilnærminger og metoder. 379 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 469. ISBN 978-82-05-45853-6