Ill.foto: CraigRJD, iStockphoto
Overgrep er en viktig risikofaktor for sykdom. Ill.foto: CraigRJD, iStockphoto

Sju av ti ungdommer ved barnevernsinstitusjoner har vært utsatt for overgrep. – 80 prosent av dem har psykiske lidelser, sier forsker Hanne Klæboe Greger.

 

– Det er viktig med traumekartlegging av ungdommer i barnevernsinstitusjoner, sier forsker Hanne Klæboe Greger.

Det viser en ny norsk studie som er publisert i Child Abuse & Neglect. I studien har forskerne undersøkt ungdommer mellom 12 og 20 år bosatt i norske barnevernsinstitusjoner.

Førsteforfatter og PhD-stipendiat Hanne Klæboe Greger fant at 71 prosent av ungdommene hadde vært utsatt for overgrep som fysisk vold, seksuelle overgrep eller vært vitne til alvorlig vold.

Av disse fylte 80 prosent kriteriene for minst en psykisk lidelse.

– Dette er signifikant flere enn i referansegruppen som ikke har overgrepserfaringer, sier Greger, som er lege i spesialisering ved BUP i St. Olavs Hospital.

I referansegruppen fylte 64 prosent kriteriene for en diagnose.

– Dette er også veldig høyt, også i referansegruppen har en stor andel opplevd dårlige oppvekstforhold og relasjonsbrudd.

Les hele artikkelen her:

– Overgrep øker risikoen for psykisk sykdom hos barnevernsbarn (Dagens Medisin).